Aanplanten bomen Apeldoorn bestrating Apeldoorn bomen Apeldoorn totaalbeeld Draadkluiten maken Lindes langs trambaan Madrid eindbeeld Royal docks London Uitzetten bomen

Een totaaloplossing voor groenprojecten

luxemburg_-web

'Duurzame oplossingen, ook op de lange termijn'

Een totaaloplossing voor groenprojecten

In de realisatie van een groenproject zijn grofweg drie fases te onderscheiden. In iedere fase spelen andere partijen een hoofdrol. Clever Green Solutions heeft kennis en expertise van alle fases in het traject. Maar dat niet alleen: we leveren ook topkwaliteit bomen en zorgen voor een vakkundige aanleg. Daarna nemen we de nazorg, onderhoud en monitoring voor onze rekening. Desgewenst wel 10 jaar lang.

Onderzoek & Advies
De realisatie van een groenproject dat ook op langere termijn waardevol (duurzaam) is, vraagt om een gedegen plan van aanpak. Allereerst moet er onderzoek worden gedaan naar de situatie ter plekke, ondergronds en bovengronds. Alle factoren die invloed kunnen hebben op de groei van bomen moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht. Clever Green Solutions kan dit onderzoek voor u uitvoeren. We leggen alle relevante bevindingen in een rapport vast en brengenadvies uit over toe te passen soorten, aantallen etc. Voor het beste resultaat is het van belang dat er zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingsproces wordt gekeken naar de wensen ten aanzien van groen. De ervaring leert dat er dan nog veel mogelijk is maar als bv. de ondergrondse infrastructuur al geheel vastligt worden de mogelijkheden al snel beperkter. Clever buigt zich graag in een zeer vroeg stadium samen met opdrachtgever en (landschaps-)architecten over de vraagstukken om samen te komen tot een optimaal resultaat; esthetisch en technisch.

Levering & Aanplant

Nadat een beplantingsplan is goedgekeurd en een plan van aanpak opgesteld begint Clever met de realisatie van het project. Plantlocaties worden voorbereid, grond verbetering waar nodig toegepast en de bomen aangeleverd. Clever neemt de volledige regie en zorgt in overleg met andere belanghebbende voor de planning van de aanleg. We ontzorgen de opdrachtgever en garanderen kwalitatief hoogwaardig groen.

Nazorg, Onderhoud & Monitoring
Na aanleg behoud Clever de verantwoordelijkheid voor het project want de eerste jaren zijn van cruciaal belang voor het slagen van een project. Goede nazorg is met de huidige pieken in de weersomstandigheden een vereiste. Ook de inboet, het onderhoud en de monitoring neemt Clever volgens vooraf gemaakte afspraken ter hand. Middels een groeninfo systeem, waar opdrachtgevers ook inzage in kunnen krijgen, wordt de ontwikkeling van ieder project vastgelegd en de kwaliteit van het groen, ook op lange termijn, gewaarborgd.

Wat is Clever?

-    Gedegen onderzoek
-    Een juiste soortkeuze
-    Optimale groeiplaatsinrichting
-    Topkwaliteit beplanting
-    Vakkundige aanplant
-    Goede nazorg en onderhoud
-    Structurele monitoring
-    Ontzorgen van opdrachtgever
-    Behalen (milieu)doelstellingen
-   GARANTIE OP EINDBEELD

 

Een concept van:

vandenberk-logo